25 okt, 2021

Valutatillegg

Den stadige endring av den norske krone mot utenlandsk valuta, gjør det hensiktsmessig å ha en variabel valutakorrigering på våre import- og eksport priser. Dette fordi store deler av våre kostnader er i fremmed valuta, og at vår inntekt primært er i norske kroner.

Pr idag tilsier ikke valutakursene at det er nødvendig med valutatillegg. Vurdering om tillegget skal beregnes foretas den 1ste hver måned, basert på foregående måneds gjennomsnitt.

Markedsavdelingen